Missie en visie
Onze teams


Er is veel kans dat u nog nooit gehoord had van een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) tot op het moment dat de school, het CLB, je huisarts,..., je het advies gaf om contact met ons op te nemen.

De stap zetten naar ons centrum is daardoor vaak een erg moeilijke stap. En dat is jammer, want samen zouden we een sterk verhaal kunnen schrijven! Een verhaal dat we samen vormgeven, op maat van uw kind, uw gezin, uw hopen en verwachtingen. Een verhaal dat u erkent en herkent. Een verhaal dat aandacht heeft voor het erkennen en aanvaarden van beperkingen, maar waar de hoofdrol is weggelegd voor het identificeren van sterktes en talenten om deze maximaal aan te spreken.

"Onbekend maakt onbemind" en daarom geven we u graag wat meer informatie over ons centrum. Door te klikken op bovenstaande knoppen kan je meer te weten komen over onze missie/visie en onze teams.

image-361426-Vraagtekens-kind-e4da3.jpg