Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt. 
Wij vinden het erg belangrijk u goed te informeren met betrekking tot uw rechten als zorggebruiker.
Hieronder kan u een folder 'wet van patiëntenrechten' raadplegen, alsook een filmpje met meer uitleg per recht uit deze wet.

Indien u toch nog met vragen zit, aarzel dan niet om ons te contacteren. U kan dat aan de hand van onderstaand contactformulier, maar u kan ook gewoon een medewerker van ons centrum aanspreken.
Wanneer u een probleem ervaart en er geen oplossing komt of u wil de stap naar ons niet zetten, kan u ook terecht bij federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”. De contactgegevens kan u onderaan deze pagina terugvinden. 

Folder wet patiëntenrechten raadplegen?
Recht 1 : Vrij kiezen van beroepsbeoefenaar.
Recht 2 : Recht geïnformeerd te worden.
Recht 3 : Vrij toestemmen in een tussenkomst.
Recht 4 :  kwaliteitsvolle dienstverstrekking.
Recht 5 : Een zorgvuldige bijgehouden dossier.
Recht 6 : Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Recht 7 : Neerleggen van een klacht bij een ombudsdienst
Recht 8 : Mogelijkheid tot vertegenwoordiging


Wanneer u meent dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd worden of u heeft een vraag, kan u ons dat altijd melden aan de hand van onderstaand formulier.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Wanneer er geen oplossing komt of u wil de stap naar ons niet zetten, kan u ook terecht bij federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”: 


federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg

Federale ombudsdienst “Rechten van de patiënt”

Victor Hortaplein 40 bus 10

1060 Brussel

Nederlandstalige federale ombudspersoon

Tel.: 02/524.85.20

Fax: 02/524.85.38

E-mail: bemiddeling-patientenrechten@health.fgov.be(link stuurt een e-mail)

Franstalige federale ombudspersoon

Tel: 02/524.85.21

Fax: 02/524.85.38

E-mail: mediation-droitsdupatient@health.fgov.be