image-355225-Nieuwe_website-d3d94.jpg


We starten het nieuwe jaar, 2020, met een vernieuwde website. Op die manier hopen we onze zorggebruikers en hun context, onze verwijzers, en eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is in onze werking nog beter te informeren.

We weten immers dat mensen in eerste instantie op internet op zoek gaan naar informatie alvorens ergens naartoe te gaan. Een goede website is dan ook van groot belang om reeds van bij het begin op een goede manier iedereen in te lichten over ons centrum.

Als centrum staan wij voor de beste kwaliteit voor onze zorggebruikers. Via onze website willen wij onze zorggebruikers nog beter bereiken en betrekken.

Wij kozen ervoor om een stuk van onze website te richten naar de kinderen, een ander stuk naar de ouders en nog een ander stuk naar onze verwijzers. Op die manier proberen we bij iedereen beter aan te sluiten qua inhoud en taalgebruik.