Wij zijn er van overtuigd dat iedere zorggebruiker recht heeft op kwalitatieve zorg en dat werken aan kwaliteit nooit af is.

Kwaliteit moet altijd verder ontwikkelen. Daarom spreken wij in ons centrum over kwaliteitsontwikkeling.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Onze standpunten zijn: 

Kwaliteitsontwikkeling moet winst opleveren voor de zorggebruiker 

 • Kwaliteitsontwikkeling heeft tot doel om de kwaliteit van de zorg voor de zorggebruiker te verhogen.
 • Kwaliteitsontwikkeling moet altijd een directe of indirecte winst opleveren voor de zorggebruiker.
 • Een kwaliteitsbeleid is nooit het doel op zich, maar altijd het middel! 
 • Alle initiatieven in kader van kwaliteitsontwikkeling hebben steeds een effect op de ontvangen zorg of de ervaren kwaliteit bij de zorggebruiker.  

Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedereen, op elk moment 

 • Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedereen in ons centrum. 
 • Zowel beleidsverantwoordelijken, uitvoerende diensten, als ondersteunende diensten, zijn verantwoordelijk voor kwaliteitsontwikkeling. 
 • Kwaliteitsontwikkeling is van toepassing op elke fase van het traject, dus van voor de aanmelding tot na de stop en alles daartussen.

Kwaliteitsontwikkeling is een proces van permanent leren

 • Kwaliteitsontwikkeling ontstaat vanuit permanent kijken naar het eigen handelen en leren uit ervaringen.
 • Ons centrum heeft aandacht voor het individueel leren bij alle medewerkers, maar evenzeer voor het leren als organisatie.
 • Het transparant maken en delen van ervaringen vormen een belangrijke kern van onze kwaliteitsontwikkeling.

 Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit verschillende perspectieven

 •  Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vaak vanuit het perspectief van de professioneel en het perspectief van de organisatie.
 • Ons centrum zet daar het perspectief van de zorggebruiker als minstens even belangrijk naast. 
 • De kijk van zorggebruikers op kwaliteit van zorg is breder dan alleen de zorgverlening zelf.   
 

Kwaliteitsontwikkeling vertrekt vanuit een heldere visie op hulpverlening

 • Ons centrum kiest er voor om te werken met de zorggebruikers aan de hand van een brede kijk op hun functioneren.
 • Iedere zorggebruiker is zo veel meer dan de (medische) problemen die ervaren worden.
 • Wij hebben altijd extra aandacht voor de mogelijkheden, het welbevinden, steunpunten, dromen, passies,..., en werken hiermee in onze behandelingen.

Kwaliteitsontwikkeling omvat opvolging

 • Om permanent leren te stimuleren moeten we ook opvolgen of wat we doen het beoogde doel bereikt. 
 • Opvolging kan aan de hand van metingen, bevragingen, gesprekken,... 
 • Het doel van opvolging is altijd het stimuleren van kwaliteitsontwikkeling.  

Kwaliteitsontwikkeling maakt deel uit van algemeen beleid

 • Kwaliteitsontwikkeling staat niet los van ons dagelijks beleid, maar maakt er altijd deel van uit.
 • Op die manier beïnvloeden overwegingen vanuit kwaliteitsperspectief altijd het algemeen beleid . Kwaliteitsontwikkeling behoort tot de opdracht van iedere medewerker in ons centrum, maar om nog verder te geraken hebben we ook onze zorggebruiker en andere partners nodig.
Ook werken aan kwaliteit doen we samen en in partnerschap!
Hebt u vragen met betrekking tot het bovenstaande? U kan deze delen met iedere medewerker in ons centrum of contact opnemen met ons aanspreekpunt kwaliteit.

Lieve Demedts
Aanspreekpunt kwaliteit
Lieve.Demedts@cardehert.be
053/60.67.10

U kan ook gebruik maken van het contactformulier hiernaast.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.